بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رباعيات صابر شوشتري در مدح و مراثي خامس آل عبا و اهل بيت گرامش  
    :نويسنده   شوشتري، صابر  
    :ناشر   مدين  
    :تاريخ چاپ   1373ش  
    :موضوع   نظم، مدح و مرثيه امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي