بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اكسيرالعبارات في اسرارالشهادات  
    :نويسنده   فاضل دربندي، ملا آقا ابن عابدي  
    :ناشر   دار الطباعه ميرزا امان الله  
    :تاريخ چاپ   1319ق  
    :موضوع   نثر، شهادت  
    :تعداد صفحه   615  
    :زبان اصلي