بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   راه رستگاري يا سخنان حسين(ع)با مقدمه درباره زندگي حسين(ع)  
    :نويسنده   حالت، ابوالقاسم  
    :ناشر   انتشارات كتب ايران  
    :تاريخ چاپ   1350ش  
    :موضوع   نثر، سخنان امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي