بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديوان  
    :نويسنده   درازي آل عصفور، محمّد  
    :ناشر   مدرسه بخارايي  
    :تاريخ چاپ   قرن12 ق  
    :موضوع   نظم، امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي