بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديوان  
    :نويسنده   حظي بحراني، فرج بن محمّد  
    :تاريخ چاپ   قرن12 ق  
    :موضوع   نظم، مدح امام حسين و اهل بيت(ع)  
    :زبان اصلي