بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دوازده بند  
    :نويسنده   كاشاني، محتشم  
    :ناشر   كتابخانه ملي  
    :تاريخ چاپ   قرن10 ق  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي