بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دلهن نامه شهادت  
    :نويسنده   كريم عبدالكريم  
    :تاريخ چاپ   1873م  
    :موضوع   نثر، شهادت  
    :تعداد صفحه   24  
    :زبان اصلي