بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دفاع از حسين شهيد رد بر كتاب شهيد جاويد  
    :نويسنده   انصاري، محمّدعلي  
    :ناشر   اسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1350ش  
    :موضوع   نثر، رد بر كتاب شهيد جاويد  
    :تعداد صفحه   508  
    :زبان اصلي