بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اصحاب امام حسين عبور از شب  
    :نويسنده   بايرامي محمدرضا  
    :ناشر   مدرسه چهل ستون  
    :تاريخ چاپ   1372ش  
    :تعداد صفحه   32  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي