بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اصحاب امام حسين شب اما آفتاب  
    :نويسنده   غفارزادگان داود  
    :مترجم   درفشه منوچهر  
    :ناشر   مدرسه چهل ستون  
    :تاريخ چاپ   1372ش  
    :تعداد صفحه   32  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي