بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در سوگ عزيزان حضرت زهرا (ع) بررسي مستند در مصائب چهارده معصوم(ع)  
    :نويسنده   پناهيان، محمّدحسين  
    :ناشر   قيام  
    :تاريخ چاپ   1370ش  
    :موضوع   نثر، شهادت امام حسين(ع) و اصحاب  
    :زبان اصلي