بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اصحاب امام حسين دو دست چون بال  
    :نويسنده   حسن بيگي ابراهيم  
    :ناشر   مدرسه چهل ستون  
    :تاريخ چاپ   1370ش  
    :تعداد صفحه   32  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي