بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در جستجوي حقيقت  
    :نويسنده   اسعد، قاسم  
    :مترجم   سيّد محمّد جواد مهدى  
    :تاريخ چاپ   1371ش  
    :موضوع   كتابخانه مرعشي نجفي  
    :تعداد صفحه   253  
    :زبان اصلي