بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اصحاب امام حسين تا هزاربار  
    :نويسنده   غفارزادگان داود  
    :مترجم   درفشه منوجهر  
    :ناشر   مدرسه چهل ستون  
    :تاريخ چاپ   1372ش  
    :تعداد صفحه   35  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي