بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خطبه حضرت زينب(ع)  
    :نويسنده   گلزاده غفوري، علي  
    :موضوع   نثر، خطبه حضرت زينب(س)  
    :تعداد صفحه   56  
    :زبان اصلي