بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خطبه حسين بن علي(ع) در مني  
    :نويسنده   نجفي، محمّدصادق  
    :ناشر   بنياد پژوهشهاي اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1371ش  
    :موضوع   نثر، خطبه امام حسين(ع) در مني  
    :تعداد صفحه   128  
    :زبان اصلي