بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حماسه عاشورا  
    :نويسنده   ژوليده نيشابوري فرح بخش، حسن  
    :ناشر   اسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1977م  
    :موضوع   نظم، مدح و مرثيه  
    :تعداد صفحه   206  
    :زبان اصلي