عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   فرستاده ي ابن سعد در برابر امام  
  2   ابن سعد در برابر امام  
  3   نامه ي ابن سعد به ابن زياد  
  4   افتراي ابن سعد  
  5   شمر تلاش در راه صلح را به تباهي مي كشاند  
  6   ابن زياد راه حلهاي مسالمت آميز را رد مي كند  
  7   امام با ابن سعد  
  8   امان نامه ي شمر براي برادران حضرت عباس  
  9   يافتن يك چشمه ي آب