عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:26

رديف عنوان
  1   حسين در کنار قبر پيامبر  
  2   بار دوم، کنار قبر پيامبر  
  3   ديدار امام با برادرش  
  4   سخن امام با برادرش محمد حنفيه  
  5   وصيت امام هنگام خروج  
  6   ديدار با ام سلمه و خبر شيشه  
  7   ديدار امام با زنان بني عبدالمطلب و عمه هايش  
  8   خروج امام از مدينه  
  9   نامه ي او به بني هاشم  
  10   ورود امام به مکه  
  11   ديدار او با ابن عباس و عبدالله بن عمر  
  12   ديدار امام با واقدي و زراره  
  13   اجتماع شيعيان در کوفه و نامه نوشتن به امام حسين  
  14   نامه ي امام به کوفيان  
  15   نامه هاي کوفيان به يزيد و ورود ابن زياد به کوفه  
  16   رفتن مسلم به خانه ي هاني  
  17   عيادت ابن زياد از شريک بن اعور  
  18   ابتلاي هاني و قيام مسلم  
  19   هجوم به مسلم و امان دادن  
  20   بردن مسلم نزد ابن زياد و وصيت او  
  21   شهادت مسلم و هاني  
  22   در سوک مسلم و هاني  
  23   نامه ي ابن زياد به يزيد  
  24   رسيدن خبر شهادت مسلم به امام حسين  
  25   بيرون آمدن امام از مکه  
  26   سخن امام با پسر زبير