عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:11

رديف عنوان
  1   سخني پيرامون عزاداري و گريه بر سيدالشهدا (ع)  
  2   1- حفظ رمز نهضت حسيني  
  3   2- ازدياد محبت به امام، و تنفر از دشمنان آن حضرت  
  4   3- آشنايي با حقيقت دين و نشر آن  
  5   4- آمرزش گناهان  
  6   5- سكونت در بهشت  
  7   7- گريه كننده بر حسين، در قيامت  
  8   8- امان از سكرات موت و آتش دوزخ  
  9   9- تأثير شعر سرودن در عزاي حسيني  
  10   سخني با حسين (ع)  
  11   سلام بر تو ، اي حسين !