عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:20

رديف عنوان
  1   سوگواري در اسلام  
  2   حكم عزاداري  
  3   تاريخچه مجالس عزاداري حسيني  
  4   اهداف برپايي مراسم  
  5   تشويق و ترغيب شاعران آييني به مرثيه سرايي  
  6   گريستن و گريانيدن  
  7   توصيه و ترغيب به زيارت سرزمين كربلا و سالار شهيدان  
  8   ارج نهادن به خاك كربلا و سجده نمودن بر تربت آن حضرت  
  9   تشويق به برگزاري مجالس ذكر مصيبت و تبيين اهداف نهضت حسيني  
  10   وظايف شيعيان  
  11   وظايف بنيانگذاران و گردانندگان  
  12   وظايف اهل منبر  
  13   صلاحيت هاي علمي و عملي  
  14   آگاهي از موضوع  
  15   برخورداري از كردار نيك و اخلاق رفيع اسلامي  
  16   محبوبيت  
  17   تطابق كردار و گفتار  
  18   راستي و راستگويي  
  19   نواي شاعران حسيني  
  20   رسالت مقدس و بايدهاي مداحي