عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   اعلام منشور ولايت در سرزمين مني  
  3   اعتراض به ولايتعهدي يزيد  
  4   افشاي جنايات معاويه  
  5   يادآوري رسالت ها