عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:37

رديف عنوان
  1   آرامش بخشيدن به زائر  
  2   در امان خدا بودن  
  3   زائر خدا محسوب شدن  
  4   محسوب نشدن ايام زيارت از عمر زائر  
  5   حفاظت زائر در دنيا و آخرت  
  6   عنايت و توجه سيدالشهدا  
  7   خير و برکت زياد  
  8   برابري زيارت قبر حسين با حج  
  9   نام زائر در اعلي عليين ثبت مي شود  
  10   غرق شدن در رحمت الهي  
  11   دعاي معصومين براي زائر  
  12   تجلي خدا  
  13   سعادت  
  14   تأثير زيارت در روز عاشورا  
  15   تأثير زيارت در روز قيامت  
  16   سخني پيرامون مرقد سيدالشهدا  
  17   مرقد حسيني، نيروبخش است  
  18   محل نزول فرشتگان الهي  
  19   نماز قبول مي شود  
  20   تمام خواندن نماز  
  21   اجابت دعا و برآورده شدن حاجت  
  22   مزار حسين  
  23   زيارت حسين  
  24   ثواب زيارت حسين  
  25   چگونه حسين را زيارت کنيم؟  
  26   دليل استحباب تکبيرات افتتاحيه  
  27   خصوصيات زيارت حسين  
  28   فضائل خاص زيارت حسين  
  29   فضيلت خاص زيارت حسين  
  30   صفات مخصوصي که براي زائران آن حضرت حاصل مي شود  
  31   صفت خاص، ممتاز و اجر ويژه و عجيبي که به واسطه زيارت حسين به دست مي آيد  
  32   حسين کلام الله واقعي و قرآن است  
  33   حسين در آيينه زيارت نامه ها  
  34   سبب هفت تكبير در افتتاح نماز  
  35   بوي سيب از مرقد مطهر امام حسين(ع)  
  36   ثواب عمره  
  37   احترام امام زمان به زوار حسين(ع)