الصافات: آيات 88 - 89


فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ(88)

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ(89)

ترجمه

(سپس) نگاهى به ستارگان افكند... (88)

و گفت: «من بيمارم (و با شما به مراسم جشن نمى‏آيم)!» (89)

تفسير

از امام صادق عليه السلام درباره معني اين آيه سوال شد: « فنظر نظرة في النجوم فقال انٌي سقيم » ــ سوره صافات، آيه 88 ـ 89.( آن‌گاه نگاهي به ستارگان افکند و گفت « من بيمارم.»)

امام فرمود: اين آيه اشاره به زماني دارد که حضرت ابراهيم به آسمان نگاهي افکند و مصائبي را که بر حسين عليه السلام وارد مي‌شود مشاهده نمود. پس گفت من بيمار شده‌ام.


منبع

بحار الانوار، ج 44، ص 22، حديث 13 - کافي، ج 1، ص 465.