بازگشت

آزادگي


از مهمترين درسهاي نهضت کربلا و از الفباي نخستين فرهنگ عاشورا، آزادگي و حريت و تن به ظلم ندادن و اسير ذلت نشدن است.حسين بن علي «ع » فرموده است: «موت في عز خير من حياة في ذل » [1] .

مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت است.نيز در مقابل تسليم و بيعت، فرمود: «لا و الله، لا اعطيهم بيدي اعطاء الذليل و لا اقر اقرار العبيد» دست ذلت به شما نمي دهم و چون بردگان تسليم شما نمي شوم.

همچنين در کربلا وقتي آن حضرت را ميان جنگ يا بيعت مخير کردند، فرمود:

«الا و ان الدعي بن الدعي قد رکزني بين اثنتين، بين السلة و الذلة، هيهات منا الذلة...» [2] ناپاک ناپاکزاده مرا بين دو چيز، شمشير و ذلت مخير قرار داده است، ذلت از ما بسيار دور است.بر ما گمان بندگي زور برده اند

اي مرگ همتي که نخواهيم اين قيوداز آستان همت ما ذلت است دور

و اندر کنام غيرت ما نيستش وروددر نبرد عاشورا نيز در حمله هايي که به صفوف دشمن مي کرد، رجز مي خواند و مي فرمود:

«الموت اولي من رکوب العار و العار اولي من دخول النار» [3] .

مرگ، بهتر از ننگ است و ننگ، بهتر از دوزخ!وقتي که مجروح بر زمين افتاده بود، شنيد که سپاه دشمن قصد حمله به حرم و خيمه گاه او را دارد، بر سرشان فرياد کشيد: «ياشيعة آل ابي سفيان!ان لم تکن لکم دين و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا في دنياکم...» [4] ؛ اي پيروان آل ابوسفيان! اگر دين نداريد و از قيامت نمي ترسيد، پس در دنيايتان آزاده باشيد.گر شما را به جهان ديني و آييني نيست

لا اقل مردم آزاده به دنيا باشيدنهضت عاشورا، به همه مظلومان، درس مبارزه و به همه مبارزان، الهام مقاومت وروحيه آزادگي داده است. «درس آزادي به دنيا داد، رفتار حسين!».گاندي، مصلح بزرگ هند گفته است:

«من براي مردم هند، چيز تازه اي نياوردم.فقط نتيجه اي را که از مطالعات و تحقيقاتم درباره تاريخ زندگي قهرمانان کربلا به دست آورده بودم، ارمغان ملت هند کردم.اگر بخواهيم هند را نجات دهيم، واجب است همان راهي را بپيماييم که حسين بن علي «ع » پيمود.» [5] .درس آزادي به دنيا داد رفتار حسين

بذر همت در جهان افشاند افکار حسينبا قيام خويش بر اهل جهان معلوم کرد

تابع اهل ستم گشتن بود عار حسينمرگ با عزت، زعيش در مذلت بهتر است

نغمه اي مي باشد از لعل درربار حسين [6] .
پاورقي

[1] مناقب، ابن شهرآشوب، ج 4 ص 68.

[2] لهوف، ص 57.

[3] کشف الغمه، ج 2 ص 32.

[4] بحار الانوار، ج 45 ص 51، مقتل خوارزمي، ج 2 ص 32.

[5] حسين، پيشواي انسانها، ص 30.

[6] طوفان.