بازگشت

تير سه شعبه


تيري زهرآگين که بر قلب امام حسين «ع » نشست.در اين باره به اين نقل توجه کنيد: «پس از جنگهاي بسيار که روز عاشورا امام حسين «ع » داشت، لختي براي استراحت ايستاد. ناتوان شده بود.سنگي از سوي دشمن آمد و بر پيشاني او خورد که خون از آن جستن کرد.امام خواست که با جامه، خون از چهره پاک کند که تيري سه شعبه و مسموم بر سينه حضرت نشست «اتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب ».حضرت تير را از پس سر بيرون آورد و خون از جاي آن فوران زد.خونها را به آسمان پاشيد و بر چهره ماليد تارسول خدا را با چهره اي خون آلود ديدار کند.» [1] .

در واقع، تيري که روز عاشورا بر سينه امام نشست، روز «سقيفه » بر کمان نهاده و رها شد و بسي قلبها را خون کرد و در کربلا نيز خون سيد الشهدا «ع » را بر خاک ريخت.اگر آن بناي انحراف نخستين نبود، نيم قرن پس از وفات پيامبر، قلب فرزند پيامبر از سوي امت او هدف قرار نمي گرفت.


پاورقي

[1] بحار الانوار، ج 45، ص 52 و 53، مقتل الحسين، مقرم، ص 351.