بازگشت

توماس كارلايل


فيلسوف و مورخ شهير انگليسي، توماس کارلايل نويسنده اي است مسيحي و اسکاتلندي - وي استاد دانشگاه کمبريج بود که به تدريس زبان عربي اشتغال داشت. تولد: 1795 - فوت: 1881 م.

وي درباره ي عاشورا مي گويد: «بهترين درسي که از تراژدي کربلا مي گيريم، اين است که حسين و يارانش ايمان استوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود روشن کردند که تفوق عددي در جايي که حق و باطل روبرو مي شود اهميت ندارد و پيروزي حسين با وجود اقليتي که داشت، باعث شگفتي من است».