بازگشت

تنعيم


نام محلي است در دو فرسخي مکه و يکي از ميقاتهايي است که حجاج از آنجا براي عمره محرم مي شوند.در آنجا مسجدها و آبهايي بوده است.چون سمت راست آن کوهي به نام «ناعم » بوده، آن محل به «تنعيم » معروف شده است.سيد الشهدا «ع » در مسير خويش به کوفه، وقتي به تنعيم رسيد، با کارواني که از يمن مي آمد برخورد کرد که وسايلي براي يزيد مي بردند. امام، اموال آن کاروان را گرفت. [1] چه بسا هدف از اين مصادره، ضربه اقتصادي به دشمن بوده است.سيد الشهدا افراد کاروان را پس از پرداخت کرايه تا آن محل، آزاد گذاشت که همراه او به کربلا آيند، يا هر جا که مي خواهند بروند.عده اي به او پيوستند. [2] .


پاورقي

[1] الحسين في طريقه الي الشهاده، ص 26، تاريخ طبري، ج 4، ص 289.

[2] کامل، ابن اثير، ج 2، ص 547.