بازگشت

آمنه


به قولي او همان سکينه عليهاالسلام دختر گرامي امام حسين عليه السلام است، که آمنه نام اصلي اوست و لقب «سکينه يا سکينه» از طرف مادرش رباب به او داده شده است.