بازگشت

آل محمد


خاندان، دودمان، آل محمد، عترت.منظور، دودمان پاک رسول خدا «ص » و اصحاب کساء و ذريه مطهر پيامبر اسلام است و در حادثه عاشورا، امام حسين «ع » و برادران و خواهران و فرزندان و بستگانش که از نسل پيامبر اکرم در کربلا حضور داشتند، اهل بيت محسوب مي شوند که در پي شهادت آن امام، به اسارت رفتند.محبت ورزيدن به اهل بيت پيامبر، سفارش خدا و رسول است.در قرآن کريم، اجر رسالت پيامبر، مودت با اهل بيت دانسته شده است: «قل لا اسئلکم عليه اجرا الا المودة في القربي ». [1] و جايگاهشان در هدايت امت و نجات پيروان، چون کشتي نوح به حساب آمده است.ابوذر از رسول خدا نقل کرده که فرمود: «انما مثل اهل بيتي فيکم کمثل سفينة نوح من دخلها نجا و من تخلف عنها غرق ». [2] مثل خاندانم در ميان شما مثل کشتي نوح است. هر که داخل آن شود نجات مي يابد، هر که عقب بماند هلاک مي شود.

طبق روايات، اطاعت ائمه فرض است و مودتشان لازم و نافرماني آنان گناه، و هر که بامحبت آنان بميرد، شهيد مرده است. ولايت آنان فريضه است و عامل قبولي اعمال و جواز عبور از صراط.دشمنشان، دشمن خداست. ابو بصير، از امام صادق «ع » پرسيد: «آل محمد» کيانند؟ فرمود: ذريه و نسل او.پرسيد: «اهل بيت محمد» کيانند؟ فرمود: اماماني که اوصياي اويند.پرسيد: «عترت » او چه کسانند؟ فرمود: اصحاب عبا. [3] .

اهل بيت، بمنزله رابط حياتبخش بين ما و خدايند، که اگر اين رابطه قطع شود، ارتباطمان با خدا قطع شده است.در تعليم و تبيين معارف دين هم اين نقش را دارند و شناخت قرآن و درک حقايق آن را بايد از آنان آموخت، که علمشان از سوي خداوند است و پرورده خانه وحي و وارثان علوم پيامبرند. شفاعت و توسل، به دست آنان و به آنان انجام مي گيرد و زدودن تحريف از چهره دين و مقابله با بدعتها از رسالتهاي آنان است. آنگونه که دانش آموز، از طريق معلم با کتاب آشنا مي شود، ائمه اهل بيت، معلمان اين کتابند. اگر از کلاسي معلم را بردارند، از کتاب تنها کاري ساخته نيست.تفکر «حسبنا کتاب الله » به همين دليل، اشتباه است.اين دو «ثقلين »، از هم جدايي ناپذيرند، تا روز قيامت و حضور در کنار کوثر.شما اي عترت مبعوث خاتم

شما اي برترين اولاد آدمشما از اهل بيت آفتابيد

گل جان محمد را گلابيدامير کشور دلها شماييد

شما آيينه هاي حق نماييدديانت بي شما کامل نگردد

بجز با عشقتان دل، دل نگرددشما تفسير «نور» و «و الضحي » ييد

شما معناي قرآن و دعاييداماميد و شهيديد و گواهيد

مصون از هر خطا و اشتباهيدشما راه خدا را باز کرديد

شهادت را شما آغاز کرديدفدا کرديد جان تا دين بماند

به خون خفتيد تا آيين بماندشما شيرازه ي ام الکتابيد

شما ميزان حق روز حسابيدتولاي شما فرض خدايي است

قبول و رد آن مرز جدايي استهر آنکس را که در دين رسول است

ولايت، مهر و امضاي قبول استولايت، گنج عشقي در دل ماست

محبت هم سرشته با گل ماستدل و جان جهاني عاشق آباد

فداي نام شيرين شما باد [4] .«زيارت جامعه»، از متون معتبري است که يک دوره شناخت ائمه و اهل بيت است. [5] .


پاورقي

[1] شوري، آيه 23.

[2] بحار الانوار، ج 23، ص 121، کنز العمال، ج 12، حديث 34144.

[3] بحار الانوار، ج 25، ص 216.

[4] تلخيصي از مثنوي‏ «اهل بيت آفتاب‏» از: نويسنده.

[5] درباره اهل بيت، از جمله ر.ک: «اهل البيت، مقامهم، منهجهم، مسارهم‏» از: مؤسسة البلاغ.