بازگشت

قتل صبر


قتل صبر آن است که انساني يا حيواني را بسته نگهدارند و بکشند.در حديث است که پيامبر «ص » کسي را اينگونه نکشت و از اين گونه کشتن چهار پايان نهي شده است، يعني اينکه جانداري را زنده نگهدارند و آن قدر به او ضربه بزنند تا بميرد. [1] به شهدا و اسيراني که کشته مي شوند نيز «مصبور» گفته مي شود.در مورد حيواناتي که زجرکش مي شوند نيز به کار مي رود. [2] از مظلوميت سيدالشهدا «ع » و قساوت کوفيان يکي هم آن بود که حسين بن علي «ع » را در حالي که هنوز رمق در بدن داشت، مورد ضربه هاي شمشير و نيزه قراردادند. امام سجاد «ع » بعنوان افشاگري از ستم يزيديان، در خطبه اي که در کوفه در حال اسارت خواند و خود را به مردم فريب خورده و به خواب سياسي رفته معرفي کرد، ازجمله فرمود: «انا ابن من قتل صبرا و کفي بذلک فخرا» [3] من پسر کسي هستم که به «قتل صبر» کشته شد و همين افتخار مرا بس! در مورد مسلم بن عقيل نيز در تاريخ آمده است که ابن زياد او را به «قتل صبر» کشت. [4] .


پاورقي

[1] مجمع البحرين، کلمه‏ «صبر».

[2] دائرة المعارف الاسلاميه، ج 14، ص 137.

[3] اعيان الشيعه، ج 1، ص 614، مقتل الحسين، مقرم، ص 411، مناقب، ابن شهرآشوب، ج 4، ص 115.

[4] تاريخ الاسلام، ذهبي، ج 5، ص 21.