بازگشت

آل عقيل


جمعي از فرزندان عقيل، چه فرزندان خود او يا نوه هايش از شهداي کربلا و حماسه آفرينان نهضت حسيني بودند که جان خويش را فداي امام کردند.پيشتر نيز مسلم بن عقيل، فداي دين خدا و راه حسين «ع » شده بود.دو تن از پسران مسلم از شهداي کربلا بودند.اين حماسه آفرينان از نسل ابو طالب که عموزاده خويش، سيد الشهدا «ع » را ياري کردند عبارتند از: عبدالله بن مسلم، محمد بن مسلم، جعفر بن عقيل، عبد الرحمان بن عقيل، محمد بن عقيل، عبدالله الاکبر، محمد بن ابي سعيد بن عقيل، علي بن عقيل و عبدالله بن عقيل.اين نه نفر، که برخي شان فقيه و عالمي بزرگ بودند، هر کدام پس از نبردي شورانگيز، به شهادت رسيدند. شاعري شهداي کربلا از نسل علي بن ابي طالب را هفت شهيد و از نسل عقيل، نه شهيد دانسته و چنين سروده است:عين جودي بعبرة و عويل

و اندبي ان ندبت آل الرسولسبعة کلهم لصلب علي

قد اصيبوا و تسعة لعقيل [1] .روز عاشورا نيز که فرزندان عقيل به ميدان مي رفتند، اما دعايشان مي کرد و کشندگان آنان را لعن کرده و آل عقيل را به مقاومت دعوت مي کرد و به بهشت مژده مي داد: «اللهم اقتل قاتل آل عقيل... صبرا آل عقيل ان موعدکم الجنة » [2] .

و به خاطر اين فداکاريها بود که پس از عاشورا، امام زين العابدين «ع » به خانواده آنان بيشتر عاطفه و لطف نشان مي داد و آنان را بر بقيه برتري مي داد، وقتي از او در اين باره مي پرسيدند، مي فرمود: من رفتار و عملکردشان را روز عاشورا با ابا عبدالله «ع » به ياد مي آورم و دلم به حالشان رقت و عطوفت مي يابد.از اين رو، امام سجاد «ع » با اموالي که مختار پس از خروج، به آن حضرت داد، خانه هايي براي آل عقيل ساخت که حکومت اموي آنها را خراب کرده بود. [3] .


پاورقي

[1] حياة الامام الحسين، ج 3، ص 249.

[2] همان.

[3] حياة الام زين العابدين، ج 1، ص 186.