بازگشت

قاسم بن حبيب ازدي


قاسم بن حبيب بن ابي بشر، ازدي بوده و داراي اصالت يمني و اهل کوفه محسوب مي شود.

از شيعيان شجاع و قهرمان و سوارکاري مشهور بوده است.

از آنجايي که ابن زياد موانع زيادي وضع کرده بود تا هيچ کس نتواند به کربلا بيايد و به امام حسين عليه السلام ياري و در راهش فداکاري نمايد، قاسم بن حبيب درکوفه خود را جزو لشکريان ابن سعد قرار داد و بدنيوسيله براحتي خود را به


کربلا رسانيد آنگاه لشکر ابن سعد را ترک کرده و خدمت حضرت امام حسين عليه السلام رسيد.

او در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيده و نامش در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است: «السلام علي قاسم بن حبيب الازدي».