بازگشت

قاسم بن حبيب ازدي


از شهداي کربلاست.وي از شيعيان شجاع کوفه بود.ابتدا با سپاه عمر سعد از کوفه بيرون آمد و چون به کربلا رسيد، به ياران امام پيوست.نامش را جزو شهداي حمله اول ذکر کرده اند. [1] .


پاورقي

[1] عنصر شجاعت، ج 3، ص 27، تنقيح المقال، ج 2، ص 386.