بازگشت

قارب، مولي الحسين


از شهداي کربلا.وي غلام سيد الشهدا «ع » بود، مادرش فکيهه کنيز آن حضرت بود و در خانه رباب، همسر امام خدمت مي کرد.قارب همراه امام از مدينه به کربلا آمد و روز عاشورا در رکاب سيد الشهدا «ع » به شهادت رسيد.نامش در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده است. [1] .


پاورقي

[1] عنصر شجاعت، ج 3، ص 219.