بازگشت

قارب


پدرش عبدالله بن اريقط ليثي دئلي، مادرش فکهيه، خودش از غلامان حضرت امام حسين عليه السلام و مادرش کنيز آن حضرت و خدمتکار در خانه رباب همسر امام عليه السلام بوده است.

عبدالله دئلي راهنما و (راه بلد) حضرت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در هجرت از مکه به مدينه بود. او هنگام هجرت بر دين خود باقي، و غير از ذهبي در کتاب «تجريد» کسي او را از صحابه نشمرده است.

قارب و مادرش فکهيه در خدمت امام عليه السلام از مدينه به مکه و کربلا هجرت کرده و در روز عاشورا در حمله نخست قبل از ظهر به شهادت رسيد.


به نقل از الاصابه ابن حجر پدرش عبدالله همان است که رسول خدا را به هنگام هجرت از مدينه و خروج از غار با ديدن معجزه تنيدن تار ضخيم عنکبوت - و آشيانه نمودن کبوتر در جلوي غار - که نشان مي داد ماهها است کسي وارد اين غار نشده است و ايمان آوردن به رسول الله از بيراهه به مدينه راهنما شد در زيارت رجبيه و ناحيه مقدسه نام قارب چنين آمده است: «السلام علي قارب مولي الحسين عليه السلام بن علي عليهماالسلام».