بازگشت

قادسيه


نام محلي نرسيده به کوفه (در 15 فرسخي کوفه و 61 فرسخي بغداد).در همين محل ميان سپاه اسلام و ايران در زمان خليفه دوم نبرد در گرفت و اين منطقه به تصرف مسلمين در آمد.و در همين مکان بود که حصين بن نمير تميمي (رئيس شرطه هاي آن منطقه) و نيروهاي گشتي ابن زياد، پيک حسين بن علي «ع » (قيس بن مسهر صيداوي) را دستگيرکردند و نزد ابن زياد فرستادند.قيس، حامل نامه اي از امام به سوي مردم کوفه بود و همانجا نامه را با دندانهايش پاره کرد تا اسامي مخاطبان به دست نيروهاي دشمن نيفتد. [1] .


پاورقي

[1] الحسين في طريقه الي الشهاده، ص 49.