بازگشت

آثار و بركات زيارت سيدالشهداء ( عليه السلام)


سخني پيرامون زيارت سيدالشهدا (ع)

*اي غمين ز اشتياق حضرت او تو از او دور نيستي بالله «قبره في قلوب من والاه »

*روز و شب مايل به زيارت او «قبره في قلوب من والاه » «قبره في قلوب من والاه »در طول تاريخ انسانهايي بوده و هستند كه پس از مرگشان ، زندگي و حياتشان ادامه پيدا كرده و با مرگ بدنشان ، وجودشان و شخصيت و انديشه شان ادامه يافته است . مردان خدا و شخصيتهاي الهي، همانگونه كه در زمان حيات خويش استوانه دين و محور انسانيت و پشتوانه حق و عدالت هستند ، در زمان پس از مرگ نيز آرامگاه و زيارتگاهشان پشتوانه حق و عدالت و فضيلت است . و در اين ميان ، زيارت مشهد حسيني از ويژگيهاي برجسته اي برخوردار است . آنانكه توفيق پيدا مي كنند و به زيارت مرقد مطهرش مشرف مي شوند ، روي به آستان امام حسين (ع) آورده و به جانب اين مدرسه عشق و فضيلت و دانشگاه كمال و تربيت مي گرايند . اينگونه تربيت اجتماعي و يك چنين موسسه تهذيب اخلاق و ادب ، براي هيچ ملتي از ملل گيتي ميسر و مقدورنيست .البته ملحدين و معاندين و مخالفين مكتب تشيع به خيال خود شبهات و اشكالهاي مي كنند و مي گويند: «زيارت قبور، بت پرستي است ؟!» در حالي كه هر كس كه به زيارت قبور ائمه (ع) مي رود هرگز به عنوان «بت» آنها را زيارت نمي كند . چه كسي است كه حسين بن علي (ع) راخدا بداند؟!! شيعه، امام را مقرب درگاه خدا مي داند و با توسل به او قربي به خدا پيدا مي كند، همانطور كه خودش در قرآن مجيد فرمود:«به سوي او وسيله بگيريد» (1) امام را وسيله الهي مي داند. زيرا توسل و شفاعت، بعدي از ابعاد زيارت است كه زائر از اين طريق خود را به درگاه الهي نزديك مي كند، و پيشوايان ما وعده فرموده اند كه از زائران خود دستگيري كنند.امام رضا (ع) مي فرمايد: «هر امامي بر گردن دوستان و پيروانش عهد و پيماني دارد و وفاي به اين عهد، بإ؛،،ّّ زيارت قبر آنان ممكن مي باشد . و كسي كه به شوق زيارت آنها و با تصديق به فضيلت آنها به سوي قبور آنها برود مورد شفاعت ائمه در قيامت قرار مي گيرد.پس هر زائري بايد بكوشد تا از اين شفاخانه فيض، استشفاي دردهاي دروني و امراض قلبي و اندروني خود را خواسته، خواستار آن شود كه صفاي دل و دوستي خاطر و پاكيزگي روح و قداست روان و سلامت تن ، از خدمت آفريدگار جهان به وي عطا گردد ، تا اينكه هم ظاهر او به جمال و كمال آراسته شود و هم باطن وي از آلودگي ها پاك و مصفا گردد.هر زائري كه با معرفت و شناخت مقام صاحب اين مرقد و اهداف او به زيارت برود، از صاحب قبر الهام مي گيرد و اصول و تعاليم مكتب را به ياد مي آورد ، و هر زيارت و سلام او سرشار از اين آموزشها و الهام ها است.از طرفي زيارتنامه هاي وارده، و خواندن هر كدام از آنها، خواننده و زائر را به دقت و تفكر واداشته ، متذكر تاريخ و احوال انبيا و اولياي معصوم مي گرداند. تأمل در زيارت عاشورا و ديگر زيارات ، اين مطلب را به خوبي روشن مي سازد كه امامان به اين وسيله در صدد ساختن انسانهاي مؤمن و متعهد بوده اند ، لذا به آنها تعليم داده اند كه در زيارت امام حسين (ع) از خداوند بخواهند كه زندگي و مرگشان را «حسين گونه» قرار دهد، و آنها را در دينا و آخرت همراه آن حضرت بدارد: «اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد ، و مماتي ممات محمد و آل محمد ... و ان يجعلني معحكم في الدنيا و الاخرة».به اميد به اينكه خداوند متعال توفيق زيارت حضرتش را در دنيا و شفاعتش را در روز قيامت نصيب ما گرداند، به آثار و بركاتي كه زيارت سيدالشهدا (ع) به دنبال دارد مي پردازيم:1- آرامش بخشيدن به زائرقبل از آنكه به آثار و بركاتي كه برگرفته از روايات اسلامي است اشاره كنيم ، اين نكته لازم به ذكر است كه زيارت مرقد شريف امام حسين (ع) مانند ساير ائمه ، به مردمان و زيارت كنندگانش ، نوعي آرامش و اطمينان مي بخشد . در اين عصر كه انسان را موجودي مضطرب مي نامند، و پيوسته دست به گريبان با پديده هايي چون ترديد، ناكامي، تشويش، ترس و ناسازگاري با محيط و زندگي ماشيني و محروميت و جنگ و حتي كنار نيامدن بإ؛--ّّ خود است، و هر روز شاهد كاهشها و فرسايشها است و نمي تواند از اضطراب در امان بماند ، اين زيارت مرقد مردان خدا و پيشوايان دين است كه به انسان آرامش خاطر مي دهد.در زيارت يك نوع كشش و نياز الزام آوري انسان را وا مي دارد كه فشارها و فريادهاي دروني را از راهي خارج كند . زائر آن مرقد شريف در پرتو دعا و گفتگو با پاكان و استمداد از ارواح پاك مقربان درگاه الهي، نيرو گرفته و نابسامانيها را با توسل بدانها برخود هموار مي سازند ، و خستگي ها و فشارهاي وارد بر روان ، و نيز اضطرابها و يأسها را از خودمي زدايند و به آرامش و اطميناني براي ادامه زندگي دست مي يابند.2- در امان خدا بودنبه امام صادق (ع) عرض كردند: كمترين اثري كه براي زائر قبر امام حسين (ع) چيست؟ فرمود: «كمترين تأثيرش اين است كه خداوند متعال، او و خانواده و مالش را حفظ مي كند تا به سوي اهل خويش برگردد ،و چون روز قيامت فرا رسد، خداوند حافظ او خواهدبود ».(2)3- زائر خدا محسوب شدنزيد بن شحام گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم : براي زائر قبر امام حسين (ع) چه مي باشد؟ فرمود: «همانند كسي است كه خدا را در عرش ديدار نموده باشد». گفتم: براي كسي كه يكي از شما را زيارت كند چه مي باشد؟ فرمود:«همانند كسي است كه رسول خدا (ص) را زيارت نموده است » . (3)4- برآورده شدن حاجات و دفع پريشانيامام صادق (ع) فرمود: «همانا نزد شما قبري است كه هيچ فرد پريشاني نزد آن نمي آيد مگر آنكه خداوند از او دفع پريشاني نمايد و حاجتش را برآورد» . (4)و نيز به ابوصباح كناني فرمود: «همانا نزد شما قبري است كه هيچ فرد پريشاني نزد آن نمي رود مگر آنكه خداوند از او پريشاني را دفع نموده و حاجتش را برآورده مي نمايد، و همانا نزد او چهار هزار فرشته هستند كه از هنگام شهادتش آشفته و غم آلود تا روز قيامت بر او مي گريند. هر كس او را زيارت كند، وي را تا خانه اش بدرقه مي كنند، و هر كه مريض شود به عيادتش مي روند، و هر كه بميرد جنازه اش را تشييع مي كنند». (5)5- زيادتي در عمر و رزقامام باقر (ع) فرموده است : «شيعيان ما را به زيارت قبر حسين (ع) امر كنيد ، زيرا زيارت او موجب فزوني در رزق و طول عمر و دفع بلايا و ناگواريها مي شود » . (6)6- آمرزش گناهانامام صادق (ع) فرمود: «هر كس حسين (ع) را زيارت كند در حاليكه عارف به حق او بوده و به امامتش اقرار داشته باشد خداي سبحان ،گناهان گذشته و آينده اش را مي آمرزد». (7)و جابر جعفي در ضمن يك حديث طولاني از امام صادق (ع) روايت كرده است كه فرمود: «چون از نزد قبر حسين (ع) بازگشتي ، ندا كننده اي تو را ندا مي دهد كه اگر آن را مي شنيدي ، تمام عمر را نزد قبر شريف حسين (ع) اقامت مي گزيدي. آن منادي گويد:خوشا به حال تو اي بنده خدا كه سود فراوان بردي و به سلامت (در دين ) دست يافتي. عمل از سربگير كه گناهان گذشته ات آمورزيده شد» . (8)7- محسوب نشدن ايام زيارت از عمر زائرامام صادق (ع) فرمود: «همانا ايام زيارت زائران حسين بن علي (ع) از عمرشان محسوب نگشته و جزء حياتشان به شمار مي آيد» . (9)8- حفاظت زائر در دنيا و آخرتعبدالله بن هلال به امام صادق (ع) عرض كرد: فدايت شوم، كمترين نصيبي كه زائر امام حسين (ع) دارد، چيست ؟ فرمود: «اي عبد الله، كمترين چيزي كه براي او مي باشد، اين است كه خداوند او و خانواده اش را حفظ مي كند تا وي را به سوي خانواده اش باز گرداند، و چون روز قيامت فرا رسد، خداوند حافظ او مي باشد» . (10)9- عنايت و توجه سيدالشهدا (ع)امام صادق (ع) فرمود: «حسين در نزد پروردگارش ... به زائرانش نظر مي كند . او نگاه مي كند كه چه كسي براي آن حضرت گريه مي كند، پس براي او طلب آمرزش كرده و پدرانش را مي خواند تا براي آن زائر دعا كرده و طلب آمرزش و مغفرت نمايند. سپس امام (حسين) مي فرمايد: اگر زائر من مي دانست كه خدا چه چيزي براي او عطا مي فرمايد شادي او بيشتر از جزع و بي تابي وي مي گرديد» . (11)و امام حسين (ع) فرمود: «هر كس مرا در زندگانيش زيارت كند، پس از مرگش بازديدش خواهم كرد» . (12)10- خير و بركت زيادامام صادق (ع) فرمود: «اگر مردم مي دانستند كه چقدر خير و بركت در زيارت امام حسين (ع) وجود دارد ، براي زيارت كردنش با يكديگر مقاتله مي كردند، و هر آينه اموالشان را براي رفتن به زيارتش مي فروختند» (13)و امام باقر (ع) فرمود: «اگر مردم مي دانستند كه زيارت قبر شريف حسين (ع) چه مقدار فضيلت و بركت دارد، از شوق زيارت جان مي سپردند و نفسهايشان از شدت حسرت بند مي آمد» (14).11- برابري زيارت قبر حسين (ع) با حجعبدالله بن عبيد انباري گويد: به امام صادق (ع) عرضه داشتم : فدايت شوم ، همه ساله وسايل تشرف به حج برايم فراهم نمي شود. فرمود: «چون قصد حج نمودي و اسباب برايت فراهم نگشت ، به زيارت قبر حسين (ع) برو، كه يك حج برايت نوشته مي شود و چون قصد عمره نمودي و وسايل مهيا نشد ، عزم زيارت قبر حسين (ع) نما، كه يك عمره برايت منظور مي شود»(15)12- نام زائر در اعلي عليين ثبت مي شودامام صادق (ع) فرمود: «هر كس به زيارت قبر حسين (ع) برود در حالي كه عارف به حق او باشد، خداوند نام او را در اعلي عليين مي نويسد» . (16)13- غرق شدن در رحمت الهياز امام صادق (ع) پرسيدند: ثواب كسي كه قبر امام حسين (ع) را زيارت كند، در حالي كه كبر و غرور نداشته باشد چيست ؟ فرمود: «برايش هزار عمره و حج مقبول نوشته مي شود . اگر شقي باشد، سعيد نوشته مي گردد، و پيوسته در رحمت الهي غوطه ور خواهد بود» . (17)14- دعاي معصومين براي زائرمعاوية بن وهب از امام صادق (ع) نقل نموده كه فرمود: «اي معاويه، زيارت قبر حسين (ع) را از روي ترس وامگذار ، زيرا هر كه آن را ترك كند ، چنان دچار حسرت مي شود كه آرزو نمايد قبرش نزد او باشد . آيا دوست نداري كه خداوند تو را در زمره كساني به حساب آورد كه رسول خدا (ص) و علي و فاطمه و امامان معصوم (ع) برايش دعا مي كنند؟» (18)و نيز فرمود: «همانا فاطمه (س) دختر محمد (ص) نزد زائران قبر فرزندش حسين (ع) حضور يافته و براي گناهانشان طلب آمرزش مي كند». (19)15- تجلي خداامام صادق (ع) فرمود: «به درستي كه خداي تبارك و تعالي، قبل از اهل عرفات ، براي زائران قبر حسين (ع) تجلي مي نمايد، حوايج آنان را بر آورده مي كند ، گناهانشان را آمرزيده و درخواستهايشان را به اجابت مقرون مي سازد ، و سپس متوجه اهل عرفات شده و در مورد آنان نيز اينگونه عمل مي كند». (20)16- سعادتامام صادق (ع) به عبدالملك خثعمي فرمود: «زيارت حسين بن علي (ع) را ترك مكن و دوستانت را نيز به آن فرمان بده، تا خداوند بر عمرت افزوده و روزيت را زياد گرداند. خداوند سبحان زندگاني تو را در سعادت قرار خواهد داد، و نمي ميري مگر سعادتمند ، و تو را در سلك سعادتمندان خواهند نوشت » . (21)17- تأثير زيارت در روز عاشوراامام صادق (ع) فرمود: «هر كس قبر حسين را در روز عاشورا زيارت كند ، همانند كسي است كه در برابر او به خون خود غلطيده باشد» .(22)18- قرار گرفتن در جوار پيامبر و علي و فاطمه (ع)امام صادق (ع) فرمود: «هر كس مي خواهد در جوار پيامبر (ص) و علي و فاطمه (ع) باشد، نبايد زيارت حسين بن علي (ع) را ترك كند» (23).19- تأثير زيارت در روز قيامتامام صادق (ع) فرمود: «هيچ كس در روز قيامت نيست مگر آنكه آرزو مي كند كه اي كاش از زائرين امام حسين (ع) مي بود زيرا مشاهده مي نمايد كه با زائران حسين (ع) به واسطه مقامي كه در نزد پروردگار دارند، چگونه عمل مي شود» . (24)و نيز فرمود: «هر كس دوست دارد در روز قيامت بر سر سفره هايي از نور بنشيند پس بايد از زائرين حسين بن علي (ع) باشد» .(25)و زرارة بن اعين گويد: «امام صادق (ع) فرمود: «زائرين حسين يك برتري نسبت به ساير مردم دارند» پرسيدم : برتريشان چيست ؟ فرمود: «چهل سال قبل از مردم وارد بهشت مي شوند در حالي كه ديگران هنوز در حال حساب هستند» . (26)20- رهايي از شدايد قيامترسول گرامي اسلام (ص) فرمود: «من تعهد مي كنم كه در روز قيامت هنگامه رستاخيز ، ضمن ملاقات با زائر حسين (ع)، دستش را بگيرم و از مراحل هول انگيز و سختيهاي قيامت نجاتش بخشيده و او را به بهشت وارد كنم».(27)21- نجات از آتش جهنمامام صادق (ع) فرمود: «هر كس قبر حسين (ع) را به خاطر خداوند و در راه خدا زيارت نمايد، خداوند او را از آتش دوزخ آزاد مي سازد، و روز ترس بزرگ (قيامت) او را ايمن مي دارد . از خداوند نيز هيچ حاجتي از حوائج دنيا و آخرت را طلب نمي كند مگر آنكه به او عطا مي نمايد» (28).اين آثار و آثار ديگري كه به خاطر اجتناب از طولاني شدن مطلب ذكر نكرديم ، همگي به بركت وجود حضرت سيدالشهدا (ع) است كه اميدوارم هر چه زودتر توفيق زيارت مرقد مطهرش نصيب تمام عاشقان گردد.

پاورقي

1. سورهء مائده , آيهء 392. ثواب الاعمال شيخ صدوق , ص 1163. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 2814. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 3375. همان مأخذ.6. همان مأخذ , ص 2897. كافي , مرحوم كليني , ج 4 ص 5828. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 2959. وسائل الشيعه , شيخ حر عاملي , ج 10 ص 32210. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 24711. امالي شيخ طوسي , ص 5512. بحارالانوار , علامه مجلسي , ج 101 ص 1613. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 8714. سفينة البحار, محدث قمي , ج 1 ص 56515. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 30616. وسائل الشيعه , شيخ حر عاملي , ج 10 ص 32417. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 32818. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 19919. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 20420. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 34621. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 29222. وسائل الشيعه , شيخ حر عاملي , ج 10 ص 33123. وسائل الشيعه , شيخ حر عاملي , ج 10 ص 23024. وسائل الشيعه , شيخ حر عاملي , ج 10 ص 33025. وسائل الشيعه , شيخ حر عاملي , ج 10 ص 33126. بحارالانوار , علامه مجلسي , ج 44 ص 23527. منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 27828. وسائل الشيعه , شيخ حر عاملي , ج 10 ص 324

عليرضا رجائي تهراني