بازگشت

بدون گذرنامه به كربلا رفت


رضوان اللّه تعالي عليه را به اتفاق جناب حاج محمد علي فشندي تهراني ملاقات نمودم آثار خير و صلاح و صدق و دوستي اهل بيت عليهم السلام از او آشكار بود.

از آقاي حاج آقا معين خواهش كردم آنچه حاجي مزبور مي گويند

ايشان مرقوم فرمائيد، اينك براي بهره مندي خوانندگان اين كتاب عين مرقومه ايشان ثبت مي شود، بسم اللّه الرحمن الرحيم قريب سي سال قبل براي زيارت اربعين عازم كربلا شديم موقعي بود كه براي هر نفر جهت گذرنامه ، خانواده گفت من هم مي آيم ناراحت شدم كه چرا قبلا نگفته بود، خلاصه بدون گذرنامه حركت كرديم و جمعيت ما پانزده نفر بود چهار مرد و يازده زن و يك علويه صدو پنج ساله بود خيلي به زحمت او را حركت داديم و با سهولت و نداشتن گذرنامه خانواده را از دور مرز ايران و عراق گذرانديم و به كربلا مشرف شديم قبل از اربعين و بعد از اربعين نجف اشرف مشرف شديم .

همه اش به بركت توسل به ابي عبداللّه الحسين ع بود كه بدون گذرنامه رفتيم و برگشتيم .