بازگشت

پناهندگي به مولاي خود


در سالي باتفاق مرحوم والده كربلا مشرف بودم و آن مرحومه مريض شد و مرضش بيش از چهل روز طول كشيد و به اين واسطه مبتلاي به قرض بسياري شدم .

در اين مدت هم ، نه از شيراز و نه از راه ديگر، چيزي بمن نرسيد، پناهنده به مولاي خود آقا سيدالشهداء(ع ) شده به حرم مطهر مشرف شدم . همان بالاي سر عرض كردم يا مولاي شما كه مي داني چقدر ناراحت و گرفتار هستم به فرياد من برسيد. از حرم خارج شدم پس از فاصله كمي نماينده مرحوم آية اللّه آقا ميرزا محمّد تقي شيرازي اعلي اللّه مقامه بمن رسيد وگفت از طرف ميرزا سفارش شده كه هر چه لازم داريد به شما بدهم ، گفتم : تا چه اندازه ؟ گفت : تعيين نشده بلكه هر چه شما تعيين كنيد.

پس تمام قروض را اداء كردم تمام مخارج من تاءمين گرديد. (19)


پاورقي

19- ترجمه كامل الزيارات ص 426.