بازگشت

ارواح طيبه عصمت بزيارت حسين (ع )


در آن حال متوجه شدم كه تمام عالم اعلاء مملو از جمعيت و غلغله است و سر و صداي فراواني است از صدائي كه فصيحتر و به من نزديكتر بود، پرسيدم تو را به خدا تو كيستي ؟

فرمود: من جبرائيل هستم ،

گفتم : چه خبر است امشب ؟

فرمود: حضرت بي بي عالم فاطمه زهراء با مريم و آسيه و خديجه و كلثوم (هنّ) براي زيارت قبر حضرت سيدالشهداء(ع ) مي روند.

و اين جمعيت ارواح پيغمبران و ملائكه هستند.

گفتم : براي خدا مرا هم ببريد،

فرمود: زيارت تو از همين جا قبول است و سعادتي داشتي كه اين منظره را ببيني .

حضرت آية اللّه شهيد دستغيب فرمود براستي حاجي مزبور علاقه شديدي به حضرت سيدالشهداء (ع ) نصيبش شده بود كه در همان مجلس دو ساعتي چند مرتبه كه اسم مبارك حضرت را مي برد بي اختيار گريان و نالان مي شد و تا چند دقيقه نمي من طاقت ذكر مصيبت آن حضرت را ندارم . (71)


پاورقي

71- داستانهاي شگفت .