بازگشت

بندگان مكرم


((محمّد بن مسلم ))، مي گويد: محضر مبارك ابي عبداللّه (ع ) عرض كردم :

چه اجر و ثوابي هست براي كسي كه حسين (ع ) را زيارت كند؟

حضرت فرمودند: كسي كه از روي شوق و ذوق به زيارت حضرت امام حسين (ع ) رود از بندگان مكرّم خداوند منّان محسوب مي شود و در روز قيامت زير لواء و پرچم حضرت حسين بن علي (ع ) بوده بزرگوار داخل بهشت شوند. (42)


پاورقي

42- ترجمه كامل الزيارات ص 467.