بازگشت

برآورده شدن حاجتهاي آيت اللّه سيّد نجفي قوچاني توسط زيارت عاشورا


بعد از آنكه دوبار زيارت عاشورا را در اصفهان و هر بار به مدت چهل روز براي بر آورده شدن حاجتها و مطالب شرعي خود خواندم ، بحمداللّه به مراد خويش دست يافتم ، و به اين زيارت اعتقاد پيدا نمودم ، براي همين پس از رسيدن به شهر نجف اشرف در اولين روز جمعه شروع به خواندن زيارت عاشورا نمودم و اين بار غرضم ظهور حكومت امام زمان (عج ) بود البته اگر خداوند آن را از من بپذيرد تا به شهادت و يا سروري نايل شوم و همه آنها نور علي نور است .

من از كساني نيستم كه شيفته سرگرميهاي دنيا و كثافات آن باشم ، من شيفته مولاي خويش صاحب الامر (عجل ) هستم و از قيد و بندهاي جهان آزادم .

اين زيارت را هر جمعه در نجف اشرف و يا در كربلا، حتي در مسير راه مي خواندم ، و در يك سال آن را چهل جمعه مي خواندم .

خداوند را بر سرّ درونم گواه مي گيرم من امام عصر را بسياتوفيق خدمتگزاري ايشان و حصول سرفرازي هستم . (9)


پاورقي

9- زيارت عاشورا و داستانهاي شگفت آن ، ص 23