بازگشت

بچه دار شدن زن عقيم با زيارت عاشورا


به من گفت :

مرحوم حاج ابوالقاسم با دختري زرتشتي پس از مسلمان شدن ازدواج كرد ولي فرزندي به دنيا نمي آورد، بعد از بيست سال به او خواندن زيارت عاشورا را آموختند.

آن را چهل روز همراه با صد بار لعن و صد بار سلام و دعاي علقمه خواند.

پس از آن خداو را فرزندي ((پسر)) عنايت فرمود. (18)


پاورقي

18- همان : ص 52