بازگشت

با اين همه تخريب چگونه قبر را يافتند


منتصر بالله بعد از متوکل عهده دار خلافت شد و تصميم گرفت قبر را تجديد بنا کند، اما کيفيت پيدا کردن محل قبر به اين ترتيب بوده است:

محمد بن حسين آشناني گويد: مدتي گذشت که از بيم و خوف نتوانستم به زيارت حسين عليه السلام بروم تا آن که سرانجام خود را آماده خطر نمودم و يک نفر از عطرفروشان نيز موافقت کرد با من بيايد، روزها پنهان مي شديم و شب ها راه مي رفتيم تا نيمه شبي به حدود غاضريه رسيديم، در دل شب از کمينگاه خارج شديم و از وسط دو نفر نگهبان مسلح که خواب بودند گذشتيم تا به حدود محل قبر رسيديم ليکن نتوانستيم محل قبر را تشخيص دهيم تا اين که به وسيله بوي عطر خاصي که استشمام کرديم محل قبر را تشخيص داده خود را روي محل قبر انداختيم و زيارت کرديم، به عطار گفتم اين بوي چيست؟ گفت: به خدا قسم هرگز چنين عطري استشمام نکرده ام.

پس از وداع با قبر علاماتي چند در اطراف قبر قرار داديم و چون متوکل کشته شد با جمعي از شيعيان آمديم و با خارج کردن علائم محل و حدود قبر را مشخص کرديم. [1] .
الحمد لله و به فضل پروردگار کتاب حسين نفس مطمئنه پايان يافت در اينجا مناسب مي بينيم که شمه اي از فجايع و شرارتها و بي بند و باري ها يزيد و گزيده اي از تاريخ مختار و انتقام گيري از قاتلان حسين (ع) را بازگوئيم تا بر جامعيت کتاب افزوده و خوانندگان نيز تا حدودي از اين قسمت تاريخ آگاه گردند.


پاورقي

[1] مقاتل الطالبين ص 598.