بازگشت

اولين پيروزي


در جنگ صفين ابو ايوب اعور، يكي از فرماندهان لشكر معاويه ، آب را به روي لشكر علي عليه السلام بست ؛ از اينرو حضرت علي عليه السلام عده اي از سواره نظام را براي گشودن راه آب فرستاد و ليكن همه ايشان با نااميدي و شكست برگشتند؛

در اينحال امام حسين عليه السلام با كسب اجازه از امير المؤ منين ، علي عليه السلام ، با چند سوار به سوي ميدان رفت و ابو ايوب و يارانش را شكست داد و خيمه اي آنجا زد و نزد پدر بزرگوارش ، امام علي عليه السلام ، آمد و خبر پيروزي را به اطلاع حضرت رساند؛ در اينحال حضرت علي عليه السلام گريه كرد و فرمود: اين اولين فتح و پيروزي به بركت حسين نصيب ما شد. و اظهار داشت :

كشته شدن او را در كربلا با لب تشنه به ياد آوردم ؛ بگونه اي كه اسب او گريزان و شيهه زنان مي گويد:

امان و امان ! از دست امتيپيامبر خود را كشتند.

(36) ان لقتل الحسين حرارة في قلوب لاتبرد اءبدا .

(37) بي گمان براي شهادت حسين عليه السلام سوز دلي جاودانه در دل مؤ منين وجود دارد.


پاورقي

36- بحار الانوار 44/266 و المنتحب للطريحي 2/300 و مقتل المقرم /332.

37- مستدرك الوسائل 2/217.