بازگشت

اشك رسول الله (ص)


حضرت فرمود: چه خوابي ديدي ؟

گفتم ، خواب خيلي بد و سختي بود.

حضرت فرمود: چه ديدي ؟

عرضكردم : در خواب ديدم كه پاره اي از بدن شما جدا شد و درآغوش من افتاد.

حضرت فرمود: خواب خوبي ديدي ، از حضرت فاطمه پسري متولد مي شود كه در آغوش تو مي باشد. بعد امام حسين (ع ) متولد شد و همانطور كه حضرت فرموده بودند، در آغوش من بود.

يكروز بر پيامبر(ص )وارد شدم و حضرت سيدالشهداء را هم با خود برداشته بودم و درآغوش پيغمبر(ص )گذاشتم ، يك وقت ديدم حضرت دارد اشك مي ريزد.

عرضكردم ، پدر و مادرم قربانت گردد يا رسول الله چه شده كه شما را در حال گريه مي بينم ؟! حضرت فرمود، جبرئيل پيش من بود و به من خبر داد كه گروهي از امتّم اين پسرم را مي كشند.

عرض كردم : اين حسين را، و مقداري تربت سرخ بود برايم آورد. (46)


پاورقي

46- جلاالعيون ، ج 2، 479