بازگشت

آخرين توشه مرجع عارف آيت اللّه العظمي حجت (ره)


مرحوم آية العظمي سيد محمد كوهكمري ، معروف به آية اللّه حجّت از مراجع تقليد بود كه در سوم جمادي الاول سال 1372 قمري در قم از دنيا رفت و قبرش در حجره اي واقع در غرب مسجد مدرسه حجتيه است و اين مدرسه عظيم از آثار اوست .

آية اللّه حجّت در اخلاص و تواضع و ساده زيستي ، كم نظير بود.

روزي كه در آستانه احتضار قرار گرفت ، به حاضران گفت : ((براي من مقداري تربت سيدالشهدا بياوريد)). مقداري تربت حاضر كردند و با آب قاطي نمودند و ليوان را به ايشان دادند.

آية اللّه حجّت آن ليوان را به دست گرفت و نزديك لب آورد و گفت : ((آخرُ زادي من الدنيا تربة الحسين عليه السلام : آخرين توشه من از دنيا تربت حسين عليه السلام است )).

آنگاه آب را نوشيد و سپس شهادتين را بر زبان جاري كرد و در حالي كه رو بهحال به جوار رحمت حق پيوست . (50)


پاورقي

50- داستان دوستان ، ج 3، ص 40. كرامات امام حسين ، مصطفي اهوازي : ص 72