بازگشت

مبارزه ي عمرو انصاري


چون امام عالي مقام و اصحاب گرام اين بي شرمي را ديدند تيغ کشيده، مثل شير خشمناک بر آن قوم بي حيا حمله کردند. در اين هنگام، عمرو بن قرطه ي انصاري [1] جان خود را فداي آن مظلوم کرده به هر طرف که آن حضرت رو مي کرد، او در برابر آن حضرت مي آمد. هر تير و نيزه اي که به جانب آن حضرت مي آمد نمي گذاشت که ضربه و حربه اي بر آن شهيد برسد. تا آخر از کثرت جراحات بر زمين افتاد، گويا مي گفت:


اي دريغا! کاشکي مي داشتم جان دگر

تا نشان مي کردمي او را به پيکان دگر


چون از پا درآمد، گفت: يابن رسول الله! آيا به عهد خود وفا کردم؟

امام حسين عليه السلام فرمود:

بلي، چون داخل بهشت شوم تو در پيش روي من مي باشي، سلام مرا به خدمت جدم برسان و بگو: به زودي به خدمت تو مي رسم. [2] .


پاورقي

[1] در برخي از نسخ اللهوف و بحارالانوار آمده: عمرو بن قرظه‏ي انصاري.

[2] اللهوف: 162، بحارالانوار: 22/45.