بازگشت

مبارزه ي سعد تميمي


پس از او، سعد بن حنظله ي تميمي قدم در معرکه ي جان بازي گذاشت و رجزي چند خوانده و خود را بر آن قوم شوم زده و قتال عظيمي کرد، تا آخر الأمر خلعت شهادت پوشيد و ساغر اجل نوشيد. [1] .


پاورقي

[1] بحارالانوار: 18/45.